Choď na obsah Choď na menu
 


...niečo o nás

 

 • CVČ Beťárik vzniklo v roku 1997 ako súčasť CVČ Stonožka v Senici a po dvoch rokoch sa osamostatnilo a od „beťárovín“, ktoré pre deti organizovalo dostalo svoj názov,

 • centrum voľného času je výchovno- vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež aj dospelých s celoročnou prevádzkou,

 • hlavnou náplňou práce je pravidelná záujmová činnosť a príležitostná činnosť,

 • pravidelná záujmová činnosť- teda záujmové útvary, ktoré pracujú počas celého školského roka v pravidelných týždenných intervaloch podľa aktuálnej ponuky ZÚ,

 • príležitostná činnosť - tvoria rôzne podujatia ako napríklad Deň Zeme v RO Gazárka, Deň radosti z vysvedčenia, Mikulášske stretnutie pre deti, Snívanie s Beťárikom, zábavné hry s predškolákmi,

 • organizujeme besedy so známymi spisovateľmi, ako bola napríklad spisovateľka Eleni S, Ján Čomaj, alebo s herečkou Renátou Rundovou spolu s výstavou najnovších knižných publikácií pre deti a mládež v spolupráci s MK,

 • prostredníctvom kvízov, vychádzok si pripomíname históriu nášho mesta, osobnosti regiónu, zvyky a tradície,

 • vystúpenia mažoretiek, tanečnej Romane gila na rôznych podujatiach mesta i mimo neho,

 • športové aktivity ako je futbalový turnaj „ O pohár primátora“, stolnotenisový turnaj, sezónne športovanie, návštevy plavárne a klziska, alebo Aerobik maratón, spoluorganizujeme Malé rybárske preteky v RO Gazárka,

 • organizujeme výtvarné súťaže regionálneho charakteru napr. Farby jesene, Dom mojich snov,

 • spolupracujeme so školami v meste a pomáhame pri realizácii branných cvičení, Dňa detí, dopravnej výchovy,

 • nezabúdame ani na deti so ŠZŠ, pre ktoré pripravujeme bábkové divadielko, či športové súťaže,

 • podieľame sa na organizovaní súťaže regionálneho charakteru v anglickom jazyku Shakespeare v nás

 • neoddeliteľnou súčasťou činnosti centra sú prímestské a pobytové tábory počas prázdnin

 • pre dospelých organizujeme kurzy, alebo spoločné výlety pre deti, mládež aj dospelých