Choď na obsah Choď na menu
 


...niečo o nás

 •     CVČ Beťárik vzniklo v roku 1997 ako súčasť CVČ Stonožka v Senici a po dvoch rokoch sa osamostatnilo a od „beťárovín“, ktoré pre deti organizovalo dostalo svoj názov,
 •     centrum voľného času je výchovno- vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež aj dospelých s celoročnou prevádzkou,
 •     hlavnou náplňou práce je pravidelná záujmová činnosť a príležitostná činnosť,
 •     pravidelná záujmová činnosť- teda záujmové útvary, ktoré pracujú počas celého školského roka v pravidelných týždenných intervaloch podľa aktuálnej ponuky ZÚ,
 •     príležitostná činnosť - tvoria rôzne podujatia ako napríklad Deň Zeme v RO Gazárka, Deň radosti z vysvedčenia, Mikulášske stretnutie pre deti, Snívanie s Beťárikom, zábavné hry s predškolákmi,
 •     organizujeme besedy so známymi spisovateľmi, ako bola napríklad spisovateľka Eleni S, Ján Čomaj, alebo s herečkou Renátou Rundovou spolu s výstavou najnovších knižných publikácií pre deti a mládež v spolupráci s MK,
 •     prostredníctvom kvízov, vychádzok si pripomíname históriu nášho mesta, osobnosti regiónu, zvyky a tradície,
 •     vystúpenia mažoretiek, tanečnej Romane gila na rôznych podujatiach mesta i mimo neho,
 •     športové aktivity ako je futbalový turnaj „ O pohár primátora“, stolnotenisový turnaj, sezónne športovanie, návštevy plavárne a klziska, alebo Aerobik maratón, spoluorganizujeme Malé rybárske preteky v RO Gazárka,
 •     organizujeme výtvarné súťaže regionálneho charakteru napr. Farby jesene, Dom mojich snov,
 •     spolupracujeme so školami v meste a pomáhame pri realizácii branných cvičení, Dňa detí, dopravnej výchovy,
 •     nezabúdame ani na deti so ŠZŠ, pre ktoré pripravujeme bábkové divadielko, či športové súťaže,
 •     podieľame sa na organizovaní súťaže regionálneho charakteru v anglickom jazyku Shakespeare v nás
 •     neoddeliteľnou súčasťou činnosti centra sú prímestské a pobytové tábory počas prázdnin
 •     pre dospelých organizujeme kurzy, alebo spoločné výlety pre deti, mládež aj dospelých
 
 


Kontakt

Centrum voľného času Beťárik

Hviezdoslavova 4/7
Šaštín - Stráže

Tel. č:
034/659 2 871
0917 932 772

E-mail:
cvcbetarik@gmail.com
cvcbetarik@centrum.sk