Choď na obsah Choď na menu
 


Súťaž Poznáš svoje mesto? (2019)

22. 2. 2019

Súťaž Poznáš svoje mesto?

Dňa 22.02.2019 CVČ Beťárik v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže usporiadalo súťaž s názvom: Poznáš svoje mesto? Súťaže sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy v Šaštíne v dvoch kategóriách. I. kategória 5-6 ročník, II. kategória 7-8 ročník. Z každej triedy boli zostavené trojčlenné skupiny, ktoré súťažili v témach: História nášho mesta, osobnosti žijúce v našom meste v súčasnosti, región, v ktorom žijeme, dôležité inštitúcie mesta, kultúrne pamiatky, zvyky a tradície, naše mesto v literatúre a aktivity v našom meste.
Všetci súťažiaci úlohy zvládli a tí najlepší boli odmenení. Mesto prispelo krásnymi knihami - Monografiou o meste Šaštín-Stráže a inými peknými cenami. Všetkým víťazom blahoželáme.
Karolína Šedivá, vychovávateľka CVČ

1.jpg